Καμιά από τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο

Portfolio, δεν έχει υποστεί κάποια επιπλέον ηλεκτρονική

επεξεργασία βελτίωσης ή μορφοποίησης, μια και

πιστεύω ότι ο φωτογράφος ΄΄γράφει΄΄ με το φως και

όχι με το Photoshop!

Οποιοδήποτε εφέ ή μορφοποίηση, χρησιμοποιείται μέσω

της φωτογραφικής μηχανής κατά τη στιγμή της λήψης.

Όπου στο Portfolio παρουσιάζονται επεξεργασμένες

εκδοχές των φωτογραφιών (formatted editions), αυτό ,

αναφέρεται ρητά. Όλες οι φωτογραφίες αυτού του

site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των φωτογραφιών,

χωρίς την γραπτή άδεια του φωτογράφου.

Με την αγορά κάθε εκτύπωσης, ο αγοραστής αποκτά

το δικαίωμα κατοχής του συγκεκριμένου εκτυπωμένου

έργου και όχι της πρωτότυπης φωτογραφίας.

Έτσι απαγορεύεται η αντιγραφή ή σάρωση

του εκτυπωμένου έργου και η δημοσιοποίησή του,

χωρίς την γραπτή άδεια του φωτογράφου.